Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουκρανίας παύθηκε από τα καθήκοντα του σήμερα, αφού συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία, την οποία οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη υπόθεση όλων των εποχών.