Στη χώρα μας επεσήμανε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται όχι συνολικά στα φάρμακα που είναι για παιδιά, αλλά στο κομμάτι που σχετίζεται με τα εισπνεόμενα.