Ήταν 78 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στο Michelle Braidman Associates.