Μιας Συνθήκης που θεσμοθέτησε τη στενή συνεργασία των δυο κρατών με τακτικές συναντήσεις τόσο σε επίπεδο κορυφής όσο και σε υπουργικό, διπλωματικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο. Μιας Συνθήκης που εξακολουθεί να έχει έντονους συμβολισμούς παρά τις διαφωνίες και τις εντάσεις ανάμεσα στις δυο χώρες τα τελευταία 60 χρόνια.