Η τρίτη περίοδος αποδείχτηκε καταστροφική για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.