Η συντήρηση και η φροντίδα της Αγίας Σοφίας απασχολεί εκ νέου τα τουρκικά ΜΜΕ.