Ο ΟΗΕ υπέρ του ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ-συνεταιρισμών

Οι συνεταιρισμοί πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του νέου κοινωνικού συμβολαίου αφού θέτουν τους ανθρώπους και όχι το κέρδος, στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους.

Την Τετάρτη, 12 Ιαν 2022, στις 21.00, με προσκεκλημένο τον κ Λουκά Μπρέχα στο Agro Bus προγραμματίσαμε να συζητήσουμε για την ισχυρή παρέμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ του ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ-συνεταιρισμών.

Στις 21/7/2021, στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 27 θέμα ήταν: Κοινωνική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων που σχετίζονται με την παγκόσμια κοινωνική κατάσταση και τη νεολαία, τη γήρανση, τα άτομα με αναπηρία και την οικογένεια. Η τελική κατάληξη είναι η δημοσιευθείσα Έκθεση του Γενικού Γραμματέα «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη», όπου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάλεσε τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νόμους ή κανονισμούς που δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα των συνεταιρισμών που βασίζεται σε αξίες.

Η υιοθέτηση σημαίνει ότι οι δομές που μπορεί να αναγνωρίζονται ως ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ πρέπει να αναγνωρίζουν την Διεθνή Συμμαχία Συνεταιρισμών (ICAInternational Cooperatives Alliance), τις αρχές και τις αξίες της ICA και βέβαια να είναι μέλη της ICA, που σημαίνει ότι η ICA μπορεί να ελέγχει και να εγγυάται ότι τηρούνται οι αρχές και αξίες του συνεργατισμού-συνεταιρισμών.

Από την Ελλάδα ΔΕΝ μετέχει καμιά δομή στην ICA, ούτε η ΠΑΣΕΓΕΣ, ούτε η ΝέαΠΑΣΕΓΕΣ, ούτε η ΣΑΣΟΕ, ούτε η ΕΘΕΑΣ, ούτε κάτι άλλο. Μόνο το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης (www.diktio-kapa.dos.gr) είναι αναγνωρισμένο ως παρατηρητής και μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες της ICA. Σημειωτέο ότι όλες σχεδόν οι νομοθετικές ρυθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα ΔΕΝ ευθυγραμίζονταν με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ICA, παρά τις συστάσεις της ICA

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. διαθέτει ελεύθερα σε όποιον ενδιαφέρεται 25.000 περίπου μεταφρασμένα στην ελληνική κείμενα από την ICA για τον συνεργατισμό και 120 video με σχετικά θέματα ελεύθερα για χρήση σε οποιονδήποτε. Ακόμα μέσα στα πολλά μπορεί να βρει κάποιος οδηγίες με video, για την δημιουργία ενός συνεταιρισμού (Coop Start up!) και βέβαια και την Έκθεση «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» του ΟΗΕ (Ιουν 2021).

Δεν ξεχνάμε ότι ο ΟΗΕ με την οργάνωσή του, το ILO (International Labor Organization-Διεθνής Οργάνωση Εργασίας), μόλις εκδηλώθηκε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, της ανατέθηκε η μελέτη της επίδρασης της κρίσης στους εργαζόμενους. Η μελέτη το 2009 είχε καταλήξει, ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα, ότι όλες οι χώρες έχασαν τμήμα του ΑΕΠ τους (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν).

Με έκπληξη σε μια παράγραφο της Έκθεσης του ILO επισημαίνονταν ότι σε ομόλογες χώρες (ίδιος πληθυσμός, ίδια γεωγραφία, ίδιο κλίμα, ίδια σύνθεση οικονομίας) δεν είχαν όλες την ίδια πτώση του ΑΕΠ. Οι χώρες με επαρκή Κοινωνική Οικονομία (συνεταιρισμούς) είχαν αισθητά μικρότερη πτώση του ΑΕΠ, δηλαδή οι οικονομίες τους ήταν ανθεκτικότερες στην κρίση.

Ο ΟΗΕ μετά από αυτό καθιέρωσε το 2012 ως ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ, με σύνθημα να προωθηθούν οι συνεταιρισμοί παντού. Το 2013, στον απολογισμό του έτους 2012, υιοθετήθηκε η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ, και τον Ιουν 2021, με συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων της δεκαετίας, υιοθετήθηκε η έκθεση «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη».

Ο κ Λ. Μπρέχας είπε: Η πανδημία του COVID-19 έχει αναδείξει τις βαθιές ανισότητες και δομικές ανισορροπίες στις κοινωνίες. Οι συνήθεις δραστηριότητες δεν είναι βιώσιμες και ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα αναγνωρίζει τις διασυνδέσεις μεταξύ της οικονομίας, της κοινωνικής προστασίας, της υγείας και του περιβάλλοντος. Η συνεταιριστική ταυτότητα και το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο μπορούν να οδηγήσουν στον δρόμο προς μια δίκαιη ανάκαμψη από τον COVID-19, όπως έδειξαν οι αρχές τους και πολλές δράσεις τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σε συνεταιρισμούς μετέχει το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα επαρκές οικοσύστημα από μόνο του, που διαχειρίζεται τους κοινούς κινδύνους αποτελεσματικότερα, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει οικονομικά τους απλούς πολίτες. Οι συνεταιρισμοί υγείας στην πανδημία, γράφει η έκθεση ΟΗΕ, σε πολλές χώρες ήταν έτοιμοι να παράσχουν υποστήριξη, απορροφώντας μερική από την πίεση που αντιμετώπισαν τα δημόσια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Στη Βραζιλία, όπου οι συνέπειες της πανδημίας ήταν καταστροφικές, οι συνεταιριστικές υπηρεσίες υγείας καλύπτουν το 85% της εθνικής επικράτειας της χώρας, αντιπροσωπεύοντας το 32% της ιδιωτικής αγοράς υγειονομικής περίθαλψης.

Στην Ιαπωνία, οι συνεταιρισμοί υγείας παρείχαν δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε ευάλωτους πληθυσμούς, ενώ στην Ισπανία άνοιξαν τις εγκαταστάσεις τους για χρήση από τον δημόσιο τομέα. Αλλού, πολλοί συνεταιρισμοί μοίρασαν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και πραγματοποίησαν εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Στην Ινδία και το Καμερούν, οι συνεταιρισμοί υγειονομικής περίθαλψης δημιούργησαν ταμεία υποστήριξης για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρώτης γραμμής.

Το πνεύμα του συνεργατισμού και της αλληλοϋποστήριξης ευδοκιμεί συνήθως σε περιόδους κρίσης και η δημοτικότητα των συνεταιρισμών τείνει επίσης να αυξηθεί αυτές τις περιόδους

Η συνήθης κερδοσκοπική ιδιωτική επιχειρηματικότητα, με τις αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Γης, την καταστροφή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη, δεν είναι πλέον μια επιλογή. Οι συνεταιρισμοί μπορούν να συνεργαστούν με όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς ενδιαφερόμενους φορείς, σε μια προσέγγιση για ολόκληρη την κοινωνία, για να επαναοικοδομήσουν καλύτερα, να επαναφέρουν τον εαυτό τους σε νέα πλαίσια και περιβάλλοντα και να συμβάλλουν στην επίλυση κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων ενώ παράλληλα οραματίζονται νέες εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον.

Επιβάλλεται να υπάρχουν σε κάθε κράτος αποτελεσματικοί και αποδοτικοί δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, συνεταιριστικές ομάδες (όμιλοι) και συνεταιριστικές οργανώσεις, ΟΧΙ Ανώνυμες Εταιρείες από άλλο τομέα της οικονομίας και μάλιστα της κερδοσκοπικής ιδιωτικής οικονομίας. Η συνεταιριστική ταυτότητα, ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ατζέντας 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη, απαιτεί διαφοροποίηση των συνεταιρισμών από τις μετοχικές εταιρείες.

Η ανθεκτικότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που αποδείχθηκε μέσα από πολλές κρίσεις, είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των αρχών τους για αλληλεγγύη και φροντίδα για την κοινότητα, που τις κάνουν διαφορετικές από τις εταιρείες με επίκεντρο το κέρδος.

Οι νομικές εγγυήσεις που εγγυάται η Σύμβαση του 2003 για τη Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO του OHE συμπληρώνουν τον στόχο της δημιουργίας ενός υποστηρικτικού νομικού και πολιτικού περιβάλλοντος για τους συνεταιρισμούς.

Ο Οργανισμός Τροφίμων & Γεωργίας-FAO του OHE επικεντρώθηκε στην υποστήριξη των συνεταιρισμών για την αξιοποίηση της συμβολής τους στην αγροτική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια.

Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπλέκει τις κυβερνήσεις, τους ανθρώπους, την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στη δημιουργία μιας πιο περιεκτικής, ισότιμης, ανθεκτικής και βιώσιμης κοινωνίας με κοινωνική προστασία για όλους. Οι συνεταιρισμοί πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του νέου κοινωνικού συμβολαίου αφού θέτουν τους ανθρώπους και όχι το κέρδος, στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους.

Μετά το congress του ICA το 1995, το congress τον Δεκ 2021 (Σεούλ) δημιούργησε Παγκόσμιο Συμβούλιο Νεολαίας στο ICA, που είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον.

  • Την Τετάρτη, 12 Ιαν 2022, στις 21.00, Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη.
  • Την Πέμπτη, 13/1/2022, στις 21.00, Οι Αγορές Αγροτών βιοκαλλιεργητών
  • Την Παρασκευή, 14/1/2022, στις 21.00, Η διατροφή στην εκτροφή είναι σημαντική

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382, ΑγροΝέα, Agro Bus

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com