Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά σε πάνω από 3 δισεκ. δολάρια τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια και για τους πρόσφυγες του Σουδάν όπου η ανθρωπιστική κρίση έχει επιδεινωθεί από τις βίαιες μάχες που μαίνονται από τα μέσα του Απριλίου.