Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Μισέλ Μπατσελέτ, πήρε θέση για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.