Σε διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών» το οποίο αναρτήθηκε σήμερα στο opengov.gr.