Το γεγοντός ότι περίπου 150 στελέχη της Συμμαχίας με ειδίκευση στον κυβερνοχώρο (cyberspace) συναντήθηκαν στο Ταλίν της Εσθονίας αυτήν την εβδομάδα για να προετοιμαστούν δείχνει τον βαθμό σοβαρότητας που αποδίδει το ΝΑΤΟ στο ενδεχόμενο αυτό.