Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, «η ενισχυμένη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων και της Frontex θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ».