Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος-ΕΔΟΚ

Στην Συμφωνία Συνεργασίας ΕΔΟΚ-Interbev προβλέπεται η υποστήριξη για την δημιουργία Ινστιτούτου Κρέατος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ ΕΔΟΚ και Interbev στο Παρίσι, στις 20/6/2022. Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΟΚ-Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και της αντίστοιχης Interbev-Γαλλικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος υπεγράφη στο Παρίσι τις προηγούμενες ημέρες.

Επιτυχή και πολύ γόνιμα ήταν τα αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας των προέδρων της Interbev κ. Guihard Jean Francois και της ΕΔΟΚ κ. Λευτέρη Γίτσα και των επιτελών τους (κ Χάρης Πανταζής, κ Romain KJAN, κ Marc PAGES , κα Laura PLOMP), αφού κατέληξαν όχι μόνον στην επικαιροποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας, αλλά και στην συμφωνία για την δημιουργία Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος, που θα εκπροσωπεί το σύνολο του κλάδου του κρέατος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Έτσι αποφασίστηκε οι δύο πρόεδροι να συνεργαστούν στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας. Η συνάντηση προετοιμασίας της ιδρυτικής διακήρυξης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος (European Cattle & Sheep Association), έχει οριστεί για τις 22 Σεπ 2022, στο Παρίσι. Ήδη για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο έχουν συμφωνήσει οι Διεπαγγελματικές της Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας και άλλες.

Σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, σκοπό έχει την προώθηση του στρατηγικού ρόλου του κλάδου των προϊόντων κρέατος στην ανάπτυξη της οικονομίας των δύο χωρών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε όλους τους κλάδους των Διεπαγγελματικών, καθώς και την ανάπτυξη της οργανωτικής δομής της ΕΔΟΚ. Συμφωνήθηκε η ανταλλαγή δράσεων που πραγματοποιούνται με κυβερνητικούς φορείς για θέματα περιβαλλοντικά, προστασίας των προϊόντων κρέατος, την οικονομία της κτηνοτροφίας καθώς και την ευζωία των ζώων.

Για τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε και η διασύνδεση με ινστιτούτα κατάρτισης στο επίπεδο του κάθε ξεχωριστού φορέα των κλάδων και η συνεργασία με πανεπιστήμια, αλλά και πιθανές συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς πίεσης (lobbying) για την αξιοποίηση των σύγχρονων προκλήσεων.

Ακολούθησε πολυήμερο (14 ημερών) εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS+ με οργάνωση της ΕΔΟΚ όπου συμμετείχαν 32 επαγγελματίες του κλάδου κρέατος, κτηνοτρόφοι, κρεοπώλες, έμποροι, μεταποιητές, κλπ με σκοπό να αποκομίσουν γνώσεις και τεχνογνωσία που θα την εφαρμόσουν στη χώρα μας.

Εκεί είχε προετοιμαστεί από την γαλλική Interbev ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παρουσιάσεις που αφορούσαν την οργάνωση και αποτελεσματικότητα εκτροφής βοοειδών και προβάτων, παχυντηρίων, εργαστηρίων, σφαγείων, αγοράς κρεάτων, ινστιτούτων και άλλων σημαντικών τομέων του κλάδου κρέατος.

Στην Συμφωνία Συνεργασίας ΕΔΟΚ-Interbev προβλέπεται η υποστήριξη για την δημιουργία Ινστιτούτου Κρέατος και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει:

Α) Αξιοποίηση βάσης δεδομένων για την παραγωγή δευτερογενούς πληροφορίας και δεικτών για το κρέας.

Β) Για την σύνταξη μελετών κάθε είδους για τις ανάγκες των επαγγελματιών αλλά και της αγοράς γενικότερα.

Γ) Δυνατότητα προετοιμασίας Διεπαγγελματικών συμφωνιών.

Δ) Δυνατότητα δημιουργίας προτάσεων προς κάθε κατεύθυνση και συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και εφαρμογής

Ε) Διασύνδεση και συνεργασία με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού

Ζ) Συμμετοχή της ΕΔΟΚ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου θα αναρτώνται όλες οι Διεπαγγελματικές συμφωνίες, οι προκηρύξεις, ανακοινώσεις, οικονομικά αποτελέσματα, ελέγχων και χρήσης, αποτελέσματα διαγωνισμών, κλπ.

Μέλη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος-ΕΔΟΚ είναι ενώσεις κτηνοτρόφων, συνεταιριστικές οργανώσεις κτηνοτρόφων, ενώσεις επαγγελματιών του τομέα της μεταποίησης κρέατος, εμπορικές ενώσεις που διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των φορέων της αλυσίδας του κρέατος και μάγειρες-εστιάτορες που αξιοποιούν το κρέας στην διατροφή. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η ισοτιμία μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε η επιδιωκόμενη συνεργασία να είναι αποτελεσματική και όχι προσχηματική. Οι Διεπαγγελματικές συναποφασίζουν μόνο σε όσα συμφωνούν ομόφωνα (veto).

H ΕΔΟΚ, με την καθοδήγηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργεί βάση δεδομένων στοιχείων του κρέατος ώστε να έχει τη δυνατότητα να παράγει δευτερογενείς πληροφορίες και δείκτες, που έχουν ανάγκη, τόσο η χώρα μας, όπως επίσης και οι επαγγελματίες του κρέατος αλλά και οι καταναλωτές.

Η ΕΔΟΚ σήμερα εκτελεί επτά εγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένα:

Signed by Nature με σκοπό την ανάδειξη της βιώσιμης αιγοπροβατοτροφίας σε Ελλάδα, Σουηδία και Γερμανία

Meet the Eu.Lamb που προωθεί το ελληνικό και κυπριακό κρέας αιγών και προβάτων στη Μέση Ανατολή

ERASMUS που αφορά τη μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών από την Γαλλία για εφαρμογή στην Ελλάδα.

ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος και ωρίμανσης Διεπαγγελματικών συμφωνιών.

Π.Α.Α Μ16 PRO – LAMB με στόχο την ενίσχυση του κλάδου της προβατοτροφίας μέσα από την παραγωγή και προώθηση του βαρύτερου σφάγιου.

Π.Α.Α Μ16 STAR(T) – beef Στρατηγικές για την παραγωγή μοσχαριών κατάλληλων για πάχυνση σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, με τη χρήση τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Π.Α.Α Μ16 MEAT QUALITY Ανάδειξη της ποιότητας και διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του ελληνικού κρέατος με τεχνολογίες block-chain

Ταυτόχρονα, έχει καταθέσει ακόμη πέντε προτάσεις προγραμμάτων (διακρατικά ΗORIZON, ERASMUS και ΕΣΠΑ) και αναμένεται η έγκρισή τους, καθώς αφορούν καινοτόμες λύσεις για τη βιωσιμότητα και την αειφορία στην κτηνοτροφία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και την προσαρμογή του Τομέα στην ευρωπαϊκή στρατηγική «Από το Χωράφι στο Πιάτο».

Η ΕΔΟΚ είναι η μόνη οργάνωση που μπορεί να διακρίνει και να κατονομάσει όλες τις ελλείψεις και παθογένειες, του τομέα του κρέατος, και να καταθέσει προτάσεις προς όφελος όλων των επαγγελματιών του κρέατος αλλά και της εθνικής οικονομίας.

Αυτά και πολλά ακόμα άκουσαν όσοι συμμετείχαν στην Συνέντευξη Τύπου της ΕΔΟΚ στις 27/7/2022, στα γραφεία της (Αρκαδίας 26 & Λεωφ Μεσογείων, 11526 ΑΘΗΝΑ, 210 7701113, [email protected]). Την συνέντευξη παρακολούθησε η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231, κτηνοτρόφος, Μενίδι Αττικής) υποσημειώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής για την εκπαίδευση στην Αγροτική Επιχειρηματικότητα με σχολεία Μαθητείας, για την εξασφάλιση σταθερών χρήσεων γης για την παραγωγή τροφής για την επισιτιστική ασφάλεια & για την αναγνώριση του αγροτικού επαγγέλματος του «παχυντή αιγοπροβατοτροφίας».

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382, ΑγροΝέα, AgroBus

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com