Ο Ιανουάριος έχει οριστεί ως Μήνας Ενημέρωσης για το Γλαύκωμα από τον Διεθνή Οργανισμό Πρόληψης της Τύφλωσης  με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για μία από τις κύριες αιτίες τύφλωσης στη Δύση.