Ο κ. Καρύδης τοποθετήθηκε αναφορικά το νερό και τα χωριά που έχουν πληγεί, και για το κατά πόσο θα είναι ξανά κατοικήσιμα.