«Είναι αναμφίβολα ένα βασικό εργαλείο για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων χωρών μας στους τομείς της ενέργειας, της θαλάσσιας ασφάλειας, της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και ως φόρουμ για τον περιφερειακό διάλογο, ιδίως σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα επόμενα χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.