Μετά τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία, είναι φανερό ότι γράφεται μια άλλη σελίδα όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.