Επιστημονική ανησυχία για τον πυρηνικό εργοστασίου που κατασκευάζει η Τουρκία σε πολύ μικρή απόσταση από το επίκεντρο του φονικού σεισμού.