Συνολικά 29 άτομα Ειδικού Διακλαδικού Λόχου Αντιμετώπισης Πυρηνικής – Βιολογικής – Χημικής  Άμυνας σε 5 ομάδες, 74 πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, τέσσερις αξιωματικούς Υγειονομικού και τέσσερις αξιωματικούς Υγειονομικού – Κτηνιατρικού.