Το περιβάλλον του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρας, σημείωνε μετά την απόφαση πως ανοίγει πλέον ο δρόμος για προσφυγή του Φρέντη Μπελέρη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι και η μόνη ελπίδα του για δικαίωση.