Μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ: Τέλος η Εκκλησία για τους βουλευτές που είπαν ναι στα ομόφυλα ζευγάρια

Ο Μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ διακόπτει την Θεία Κοινωνία και κατ επέκταση τον Εκκλησιασμό σε όσους βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

by Times Newsroom

«Διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας ἐναντίον τοῦ θείου Νόμου, μέ ὅ, τι αὐτό συνεπάγεται, μή προσκαλοῦντες αὐτούς εἰς οἱανδήτινα ἐκδήλωσιν τῶν Ἐνοριῶν μας, ἄχρι τῆς ἐμπράκτου μεταμελείας των διά τῆς ἀκυρώσεως διά τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ νομοθετήματος» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ψήφισμα της Μητρόπολης Πειραιά.

Σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο: «Ἡ ψήφισις τοῦ παραπάνω νόμου ἀπό τό Ἐθνικό μας Κοινοβούλιο ἀλλοιώνει καί διαστρέφει τήν ἀνθρωπολογία καί τήν φυσιολογία τῆς Δημιουργίας Τοῦ Θεοῦ, ἀποπειρᾶται βλασφήμως νά ἀκυρώσῃ τόν θεῖο Νόμο, πού ἐκτύπως μᾶς παραδίδεται διά τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, κατ’ ἐπιταγήν τῆς «woke» ἀτζέντας καί ἀντιτίθεται μανιωδῶς στό Κανονικό πλαίσιο τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού διά Πνεύματος Ἁγίου ἐδόθη εἰς Αὐτήν».

Μάλιστα, τονίζει ότι όσοι νομοθέτησαν ως έννομο αγαθό την «ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί θεσμοθετήσαντες τήν παρά φύσιν ἀσέλγειαν, πού ἀποστερεῖ τόν ἀνθρωπο τῆς δυνατότητος θεοκοινωνίας» αποδεικνύονται «ὑπαιτίως ὡς συνεργοί τοῦ «ἀρχεκάκου ὄφεως»» και έχουν «ἐκπέσει τῆς χριστιανικῆς των ἰδιότητος».

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ».

Στόν Πειραιᾶ σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2024 ἡμέρα Πέμπτη καί ὥρα 11η πρωϊνή στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς συνήλθαμε κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς, Φαλήρου, Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, σέ ἔκτακτη ἱερατική σύναξη μέ θέμα: « Ἀντιμετώπισις τῶν συνεπειῶν ψηφίσεως τοῦ νόμου διά τόν “γάμον” ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου», N. 5089 ΦΕΚ Α΄ 27/17.2.2024.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἐτοποθετήθη δεόντως ἐπί τοῦ ἀνακύψαντος ζητήματος ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί τῆς ἐφαρμογῆς τῆς «woke» ατζέντας διά τήν ἀποδόμηση τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος, ἤθους καί πολιτισμοῦ καί γενομένης διεξοδικῆς συζητήσεως ἐκ προσώπου καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἐνοριῶν καί καθιδρυμάτων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, συναποφασίσαμε τήν ἔκδοση τοῦ παρόντος ψηφίσματος.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Ἡ ναύλοχος πόλη τοῦ Πειραιᾶ, τό πρῶτο λιμάνι τῆς Χώρας εἶναι μία Παναγιοσκέπαστη πόλη, ὅπως ἐπιμαρτυροῦν καί ἀποδεικνύουν τά ἱστορικῶς διακριβωμένα θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, πού καταγράφονται σέ ἐφημερίδες καί ἔντυπα τῆς ἐποχῆς, ὅπως τά παρουσιάζει ὁ Ἐλλογιμώτατος Πρόεδρος τῆς Φιλολογικῆς Στέγης Πειραιᾶ κ. Στέφανος Μίλεσης στό πόνημά του «Τά θαύματα τῆς πίστεως στόν Πειραιᾶ ὅπως καταγράφηκαν καί ἀποτυπώθηκαν ἀπό ἐφημερίδες καί ἔντυπα» ἐκδ. Ἀρχονταρίκι 2019, καί εἰδικώτερα τό θαῦμα τῆς Παναγίας «Ρόδον τό Ἀμάραντον» μέ τήν ἀποσόβηση τῆς θανατηφόρου πανδημίας τῆς εὐλογιᾶς, ὅπως καταγράφεται στήν Ἐφημερίδα ΣΦΑΙΡΑ φ. 9/3/1896 καί τῆς ἐμφανίσεως τήν 24-25/3/1929 τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν κατάμεστο Ἱ. Ναό Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, ὅπως καταγράφεται στίς Ἐφημερίδες ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στό φ. 29/3/1929 καί ΣΚΡΙΠ στό φ. 29/3/1929. Διακονοῦντες σέ μία εὐλογημένη Μητρόπολη τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας διά τῆς χειροτονίας μας ἔχομε ἀναλάβει τό πολυεύθυνο ἔργο τῆς διακονίας τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, πού προϋποθέτει τήν ἀκριβεστάτη τήρηση «τῆς ἅπαξ παραδοθείσης τοῖς ἁγίοις» (Ἰουδ. 1,3) θείας ἀποκαλύψεως διά τήν ὑπέρβασιν τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου καί τή μεταστοιχείωση τοῦ κόσμου σέ Βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης, εἰρήνης, ἀληθείας καί ἀγάπης. Συνεπῶς, χρεωστοῦμε ἐνώπιον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου, τοῦ καλέσαντος ἐμᾶς στήν διακονία τοῦ Λαοῦ του νά διασφαλίζωμε καί νά μεταδίδωμε ἔργῳ καί λόγῳ τήν ἀκαινοτόμητη πίστη τῶν Ἀποστόλων, τῶν Θεοφόρων Πατέρων καί τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Ἡ ψήφισις τοῦ παραπάνω νόμου ἀπό τό Ἐθνικό μας Κοινοβούλιο ἀλλοιώνει καί διαστρέφει τήν ἀνθρωπολογία καί τήν φυσιολογία τῆς Δημιουργίας Τοῦ Θεοῦ, ἀποπειρᾶται βλασφήμως νά ἀκυρώσῃ τόν θεῖο Νόμο, πού ἐκτύπως μᾶς παραδίδεται διά τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, κατ’ ἐπιταγήν τῆς «woke» ἀτζέντας καί ἀντιτίθεται μανιωδῶς στό Κανονικό πλαίσιο τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού διά Πνεύματος Ἁγίου ἐδόθη εἰς Αὐτήν. Κατά ταῦτα, οἱ νομοθετήσαντες ὡς ἔννομο ἀγαθό τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί θεσμοθετήσαντες τήν παρά φύσιν ἀσέλγειαν, πού ἀποστερεῖ τόν ἀνθρωπο τῆς δυνατότητος θεοκοινωνίας κατά τόν ἀψευδῆ λόγον τοῦ Δημιουργοῦ: «οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γεν. 6,3), ἀποδεικνύει αὐτούς ἔργῳ καί λόγῳ ὡς περιφρονοῦντας τόν θεῖο Νόμο καί ἀντιστρατευομένους πρός τήν σωτηρία καί τήν αἰώνιο προοπτική τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, πού καλεῖται νά ἀποβῇ ἐκουσίως καί ἀγαπητικῶς ναός τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί ὁμοηθής πρός τόν Δημιουργόν Του, κατά τόν Κυριακό λόγον: «ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσομεν» (Ἰω.14, 23 ). Ἑπομένως ἀποδεικνύονται ὑπαιτίως ὡς συνεργοί τοῦ «ἀρχεκάκου ὄφεως» στήν ἀπομείωση τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας καί τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί, ὡς οἱ θεοφόροι Πατέρες διακελεύουν, οἰκειοθελῶς ἔχουν ἐκπέσει τῆς χριστιανικῆς των ἰδιότητος καί ἡ μετ’ αὐτῶν κοινωνία ἐγκυμονεῖ τόν κίνδυνον, διά τούς ἀσθενεστέρους, ἀλλοιώσεως τῆς πίστεως καί ἀκυρώσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, πού διαχρονικῶς καλεῖται νά καταρτίζῃ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ πολίτας τῆς θείας Βασιλείας.

Πρός προστασίαν τῆς διακονίας μας καί σεβασμόν τῆς ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Θεοῦ εὐθύνης μας, τηρουμένων καί τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρ. 4, παραγρ.9 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977- ΦΕΚ Α΄ 146) διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας ἐναντίον τοῦ θείου Νόμου, μέ ὅ, τι αὐτό συνεπάγεται, μή προσκαλοῦντες αὐτούς εἰς οἱανδήτινα ἐκδήλωσιν τῶν Ἐνοριῶν μας, ἄχρι τῆς ἐμπράκτου μεταμελείας των διά τῆς ἀκυρώσεως διά τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ νομοθετήματος.

Διατελοῦμε ἐν προσευχῇ πρός τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν δι’ ἡμᾶς σαρκωθέντα Λυτρωτήν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τήν Ὑπερύμνητη Μητέρα Του καί καλοῦμε τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ σέ ἔμπρακτη μετάνοια γιά τήν βλασφημία καί ὕβρι κατά τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως πού συνετελέσθη μέ τήν ψήφισι τοῦ Ν. 5089 ΦΕΚ Α΄ 27/17.2.2024.

Τό παρόν ψήφισμα ἀναγνώστηκε καί ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Σύναξή μας.

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές τῶν συμμετεχόντων κληρικῶν.

+ ὁ Πειραιῶς Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
Οἱ Πρόεδροι Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
& Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς,
Φαλήρου, Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας

Μητροπολίτης Καρπενησίου για ομόφυλα: «Μας οδηγείτε σε μια παγκοσμιοπολτοποίηση»

Σφοδρή κριτική από τον Μητροπολίτη Γεώργιο με αφορμή την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Σε μια μακροσκελή του παρέμβαση αναφέρει όσα τον ενόχλησαν στην όλη διαδικασία της επεξεργασίας και τελικά της ψήφισης του νομοθετήματος.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Την εβδομάδα που πέρασε η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το σχετικό με το γάμο των ομοφυλοφίλων νομοσχέδιο. Αρχικά δεν είχα την πρόθεση να οργανώσω κάποια δράση, γιατί με κάλυπτε απόλυτα η απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που λάβαμε κατά τη συνεδρίαση της 23 Ιανουαρίου 2024. Με ενόχλησαν όμως πολλά και κυρίως οι σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί Εκκλησίας, όπως το ότι «ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς». Θυμάμαι έντονα τις δηλώσεις του στο διάστημα του κορωνοϊού και την προσπάθεια να μας πείσει ως Εκκλησία να συμπορευθούμε στη διαχείριση του προβλήματος.

Γράφοντας δε αυτές τις σκέψεις στο γραφείο μου, φέρνω ως εικόνα απέναντί μου υπουργό που με επισκέφτηκε εκείνη την περίοδο με ντόπιους παράγοντες, προσπαθώντας να με πείσει για την ανάγκη της συνεργασίας πολιτείας και Εκκλησίας και διερωτώμαι: Τι πιστεύουν οι άρχοντές μας; Πότε τα εννοούν αυτά που λένε και πότε όχι; Το ίδιο αισθάνθηκα και με τη βουλευτή του νομού μας, η οποία στο γραφείο μου προ ημερών έλεγε πως προσανατολίζεται προς την αποχή και τελικά ψήφισε ΝΑΙ και επιπλέον πανηγύριζε μέσα στη Βουλή. Αυτό τελικά με ωθεί στο να γράψω τα όσα ακολουθούν, χωρίς σε αυτό το κείμενο να υπάρχει κάποια θεολογική προσέγγιση του θέματος.

Αδιαμφισβήτητο το γεγονός των συνεχώς αυξανομένων προβλημάτων της κοινωνίας μέσα στα οποία ζούμε. Ασθένειες, δυσβάστακτες ακρίβειες των καταναλωτικών αγαθών, αγωνίες για εθνικά θέματα, διαμαρτυρίες – εξεγέρσεις μεγάλων κοινωνικών ομάδων – κλάδων δημιουργούν την εικόνα μιας έκρυθμης κοινωνίας, μιας κοινωνίας η οποία αισθάνεται προδομένη, εγκαταλειμμένη, χωρίς στήριγμα ή ελπίδα για το μέλλον της. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε προ ημερών και η ψήφιση στη βουλή του σχετικού νομοσχεδίου.

Δεν μπορώ να μην εκφράσω τη βαθύτατη λύπη μου για το σκηνικό που έστησε η κυβέρνηση πριν, κατά και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Αν ίσχυε το επιχείρημα πως πρόκειται για νομοσχέδιο το οποίο θα κάλυπτε προβλήματα λίγων εκατοντάδων συνανθρώπων μας, πιστεύω πως εύκολα θα μπορούσε να ρυθμιστεί με μια τροπολογία – προσθήκη στο υπάρχον σύμφωνο συμβίωσης.

Αντ΄ αυτού είδαμε μια πρωτοφανή τακτική. Πρώτη φορά στα χρονικά ο πρωθυπουργός προέτρεψε τους βουλευτές που διαφωνούσαν να απέχουν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως και πρώτη φορά είδαμε τους βουλευτές να περνούν από ενημέρωση (κατηχητικό το είπα εγώ ως κληρικός, μασάζ το είπαν κάποιοι άλλοι) με σκοπό να πειστούν να ψηφίσουν ΝΑΙ ή να απέχουν. Πρώτη φορά είδαμε πανηγυρισμούς μέσα στη βουλή, λέτε και ανακοινώθηκε η απομάκρυνση του τουρκικού στρατού από τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Και το πιο θλιβερό, πρώτη φορά είδαμε τον ανώτατο άρχοντα του κράτους, την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, να συμμετέχει σε εόρτιο γλέντι μετά την ψήφιση νομοσχεδίου.

Ως ποιμένας της τοπικής μας Εκκλησίας, για την οποία αγωνιώ και αγωνίζομαι και, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες μου, θα πω πως το νομοσχέδιο αυτό ήταν για την Ευρυτανία όχι μόνο η ταφόπλακα, αλλά η σφράγιση της ταφόπλακάς της. Η έμφαση που δόθηκε, οι πανηγυρισμοί και τα όσα παρουσίασαν τα ΜΜΕ βεβαιώνουν πως δεν πρόκειται για νομοσχέδιο που αποσκοπούσε στη ρύθμιση των προβλημάτων λίγων συνανθρώπων μας και, δυστυχώς, φοβάμαι πως θα ακολουθήσουν κι άλλα. Πέραν κάθε άλλης συνέπειας, το βέβαιο είναι πως οδηγεί τον Ελληνικό λαό, και δη την γερασμένη Ευρυτανία μας, σε μεγαλύτερη υπογεννητικότητα. Είτε τα ζευγάρια, οι γονείς Α και Β, είναι άνδρες είτε γυναίκες, το σίγουρο είναι πως δε θα μπορούν να τεκνοποιήσουν, να φέρουν παιδιά στη ζωή!

Το εάν υιοθετήσουν, δε σημαίνει πως έφεραν παιδί στη ζωή. Αντί άλλων σχολίων, θυμίζω την απάντηση μιας νεαρής κοπέλας σε σχετική ερώτηση: «η προγιαγιά μου είχε 12 παιδιά, η γιαγιά μου 6 και η μαμά μου 2 , εγώ έχω ένα σκυλάκι». Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μην εκφράσω τον πόνο και τη θλίψη μου και να ρωτήσω τη βουλευτή του Νομού και τους άλλους δύο βουλευτές (και όχι μόνο) που προέρχονται από την Ευρυτανία: Γιατί το κάνατε αυτό; Τι πρότυπα δίνετε στα Ευρυτανόπουλα, τι τα μαθαίνετε στα σχολεία; Γιατί;;; Άδειασε ο τόπος μας, ρημάζουν τα χωριά μας. Ευρυτανία δεν είναι μόνο ο Αύγουστος, είναι και άλλοι 11 μήνες το χρόνο. Διανύω διαδρομές μιας και δύο ωρών και δεν συναντώ άλλο αυτοκίνητο στο δρόμο. Γιατί;;; Ας μου επιτραπεί εδώ να εξάρω και να επαινέσω την ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων πως θα στηρίζει οικονομικά κάθε μάνα, η οποία θα φέρνει στη ζωή, σε χωριό των Αγράφων, ένα νέο Ευρυτανόπουλο!

Μας μίλησαν οι άρχοντές μας και τα ΜΜΕ για τα δικαιώματα και καλά έκαναν. Δικαιώματα όμως έχουν κι άλλες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες αγνοούν προκλητικά. Πόσοι εργαζόμενοι ή χαμηλοσυνταξιούχοι ζουν σε καθεστώς πείνας; Τι γίνετε με τους αγρότες; Αναφέρω ένα παράδειγμα˙ Το κιλό το σιτάρι πωλείται από τον αγρότη περίπου 20 λεπτά. Πόσο κοστίζει ένα κιλό ψωμί, αν το αγοράσεις από το φούρνο; Προσέξτε κάτι˙ από τα 20 λεπτά το πολύ 5 λεπτά είναι το κέρδος του, τα υπόλοιπα ανάγονται στα έξοδα της παραγωγής του. Για σκεφτείτε τώρα πόσα κιλά σιτάρι πρέπει να πουλήσει ένας αγρότης εάν θέλει να αγοράσει ένα κιλό ψωμί! Το ίδιο δυστυχώς γίνεται με όλα τα αγροτικά προϊόντα.

Γιατί λοιπόν σ΄ αυτό τον τόπο κάποιοι έχουν μόνιμα δικαιώματα και κάποιοι άλλοι μόνον υποχρεώσεις! Τα παιδιά μας εδώ και δεκαετίες γαλουχούνται στα σχολεία μας με το ότι έχουν μόνο δικαιώματα. Υποχρεώσεις όχι! Αποτέλεσμα οι συγκρούσεις των πολλών δικαιωμάτων, άρα η ενδοσχολική βία. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι τα παιδιά μας σήμερα παιδαγωγούμενα μαθαίνουν να σέβονται, να αγαπούν το συνάνθρωπο και την πατρίδα τους! Να θυμίσω εδώ ένα σύνθημα ανθρώπων σύγχρονων πεποιθήσεων: «στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς». Δυστυχώς ζούμε σε εποχές ισοπέδωσης των πάντων. Δεν υπάρχουν σύνορα (το ακούσαμε), δεν υπάρχουν φύλα (το ακούσαμε), δεν υπάρχουν θρησκείες, φυλές, γλώσσες. Δυστυχώς κύριοι, μας οδηγείτε σε μια παγκοσμιοπολτοποίηση.

Αν κάνουν το ίδιο οι…κλεπτομανείς;

Μας θέλετε ως ένα μωσαϊκό, που το μόνο που θα ξεχωρίζει θα είναι οι διαφόρων χρωμάτων πέτρες του, λείο, γυαλισμένο, πάνω στο οποίο θα μπορείτε να πατάτε και να κινείστε ακίνδυνα. Μια ερώτηση: αν μια ομάδα ανθρώπων με άλλες εκ γενετής ιδιαιτερότητες για τις οποίες δεν φταίει, όπως επί παραδείγματι οι κλεπτομανείς, συγκεντρωθεί και συγκροτήσει φορείς (π.χ. συλλόγους) διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, τι θα πράξουμε; Θα πούμε πως έχουν δίκαιο; Θα μπορούν ελεύθερα να ικανοποιούν την αδυναμία τους; Αν είναι πυρομανείς ή έχουν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν επέλεξαν μα γεννήθηκαν έτσι, θα δικαιωθούν και θα το ικανοποιούν ελεύθερα;

Κλείνοντας, και για όσους θα περίμεναν να διαβάσουν κάτι πιο θεολογικό, θα πω το εξής: Τα αυτονόητα και η Αλήθεια, όσο κι αν πολεμηθούν ή διαστραφούν, δεν θα καταρρεύσουν. Όποιος πιστεύει και το εννοεί, ας διαβάσει όχι αυτά που λέω εγώ, μα τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή του (κεφάλαιο Α΄, στίχοι 22-23) κι ας προσεύχεται και γι΄ αυτούς που μας κυβερνούν, γι΄ αυτούς που μας κατηγορούν, μα και για κάθε δοκιμαζόμενο αδελφό μας».

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com